Når man selger en bolig eller en fritidseiendom, er det mange dokumenter som skal fylles ut og det er mye å passe på.
Jeg bistår deg med boligoppgjør for en pris av kr 7 900,- inkl. merverdiavgift.

Denne prisen gjelder eiendommer med salgspris kr 1,5 millioner eller lavere. Grunnet høyere omkostninger for meg som megler ved høyere salgspris, gjelder da følgende priser:

Salgspris  Salær inkl. mva
0,0 – 1,299 millioner kr 7 900,-
1,3 – 1,699 millioner opp til kr 8 300,-
1,7 – 2,099 millioner opp til kr 8 600,-
2,1– 2,499 millioner opp til kr 8 900,-
2,5 – 2,899 millioner opp til kr 9 300,-
2,9 – 3,399 millioner opp til kr 9 700,-
3,4  – 3,799 millioner opp til kr 10 100,-

Er eiendommen dyrere enn kr 3,8 millioner ? Ta kontakt for et godt tilbud!

Jeg formidler eierskifteforsikring. For eneboliger og fritidseiendommer gjelder at selger må ha utarbeidet en boligsalgrapport før tegning av forsikringen.

Når man selger en bolig eller en fritidseiendom er det mange skjema og dokumenter som skal fylles ut. I prinsippet kan man gjøre alt dette selv uten advokat eller eiendomsmekler. Det er imidlertid mye å passe på, og de fleste som selger og kjøper eiendom i Norge bruker advokat eller eiendomsmekler. Hvis kjøper skal oppta lån for å kjøpe boligen vil de fleste bankene kreve at advokat eller eiendomsmegler tar seg av oppgjøret.

I oppgjørsfasen har man behov for mellommann som kan innestå for at verdiene er sikret frem til partene har utført sine forpliktelser. Kjøper vil ikke overføre kjøpesum før man har mottatt signert skjøte klar til tinglysing og selger vil ikke levere skjøte før kjøpesum er innbetalt, ytelse mot ytelse. Advokat eller eiendomsmekler sikrer ytelse mot ytelseprinsippet bl. a. gjennom bruk av sin klientkonto.

Trenger du bistand fra meg får du:

  • Ferdig utfylt kjøpekontrakt (Viktig: Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt)
  • Ferdig utfylt skjøte eller annet eierbevis
  • Ferdig utfylt skjema for konsesjonsfrihet (eventuelt)
  • Innsendelse av skjøte eller annet eierbevis.
  • Advokaten kan bistå med å få tegnet eierskifteforsikring om ønskelig
  • Kontroll av overtakelseserklæringen
  • Sørge for tinglysning av skjøte eller eierbevis
  • Advokaten gjennomfører det økonomiske oppgjøret, herunder betale gebyr og avgift til Statens kartverk og slette tidligere panteheftelser på eiendommen (Heftelser – fri for pengeheftelser og utleggspant)
  • Utbetale nettoprovenyet til selger
Hvis kjøper av boligen trenger lån i banken for å kjøpe vil banken som regel kreve at advokatfirmaet avgir en såkalt inneståelseserkæring. Advokatfirmaet må da innestå eller garantere ovenfor banken at banken vil få førsteprioritet på sin heftelse i eiendommen. Jeg utarbeider dette uten ekstra kostnader.

Jeg bistår også ved salg av Næringseiendom