Jeg  gjennomfører oppgjør for alle typer næringsbygg og næringseiendom for kr 15 000,- inkl. mva. Prisen gjelder for eiendomsverdi lavere enn kr 7 millioner. Er verdien høyere enn 7 millioner, ta kontakt for hyggelig pristilbud!


Følgende er inkludert i oppgjør:

  • Ferdig utfylt kjøpekontrakt (Viktig: Selgers opplysningsplikt og kjøpers undersøkelsesplikt)
  • Ferdig utfylt skjøte eller annet eierbevis
  • Ferdig utfylt skjema for konsesjonsfrihet (eventuelt)
  • Innsendelse av skjøte eller annet eierbevis
  • Kontroll av overtakelseserklæringen
  • Sørge for tinglysning av skjøte
  • Advokaten gjennomfører det økonomiske oppgjøret, herunder betale gebyr og avgift til Statens kartverk og slette tidligere panteheftelser på eiendommen (Heftelser – fri for pengeheftelser og utleggspant)
  • Utbetale nettoprovenyet til selger
  • Verditakst e.l er påkrevd

Hvis kjøper av næringseienedom/bygg trenger lån i banken for å kjøpe vil banken som regel kreve at advokatfirmaet avgir en såkalt inneståelseserkæring. Advokatfirmaet må da innestå eller garantere ovenfor banken at banken vil få førsteprioritet på sin heftelse i eiendommen. Jeg utarbeider dette uten ekstra kostnader.

Jeg bistår også med oppgjør ved privat salg av bolig og eiendom