Jeg bistår til en lav salærkostnad, maksimalt kr. 10.900,-  inklusive merverdiavgift pr. oppdrag. Dette inkluderer utarbeidelse av dokumentene (skjøte, kontrakt osv). Advokaten eller megleren kan gjerne befinne seg et stykke fra der du bor – Internett er en flott ”motorvei”! Jeg bistår ved tinglysningen og ved det økonomiske oppgjøret mellom partene, og kan formidle eierskifteforsikring.   Jeg bistår selvsagt også innen saksfeltene familierett, arv, skifte, ektefelle, samboer, barnevern, erstatningsrett, husleie, odelsrett og andre rettsforhold knyttet til fast eiendom.

Tjeneste

Pris

Oppgjør ved boligsalg, herunder utarbeidelse av alle nødvendige dokumenter, tinglysning og økonomisk oppgjør 6.000 – 10.900,-
Formidling av eierskifteforsikring 0,-
Første gangs konsultasjon 1/2 time 600,-
Sivile saker pr. time 960 – 1.400,-
Standard ektepakt 2.500,-
Standard samværsavtale/barneavtale/daglig omsorg (utenrettslig) 3.000,-
Rettsforhandle/domstolbehandle samværsavtale/barneavtale/daglig omsorg, til og med første rettsmøte 6.000,-
Standard samboeravtale 2.000,-
Standard testamente 2.500,-

Prisene er eks. mva. Avbetalingsordning kan avtales ved behov.